Privacybeleid

Privacybeleid judovereniging Harado

Dit is de privacyverklaring van judovereniging Harado, gevestigd te Pesse, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40048514.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan het bestuur van judovereniging Harado: info@judo-harado.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Persoonsgegevens  Bewaartermijn Ontvangers
Ledenadministratie
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
Email adres
Betalingsgegevens
Bankgegevens
Lidnummer
Graduaties
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Bij beëindigen
lidmaatschap blijven gegevens bewaard in het archief, deze kunnen op verzoek worden verwijderd.
Bij overlijden worden gegevens verwijderd.
Financiële administratie 7 jaar.

Ledenadministratie Harado

Ledenadministratie IBF Judo & Jiu Jitsu Nederland

Boekhouder

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief, toernooien
Email adres Gedurende de looptijd van het lidmaatschap of totdat de toestemming wordt ingetrokken Bestuur Harado
Inschrijving toernooi / wedstrijd
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Email adres
Graduaties
Afhankelijk van de organiserende vereniging Organiserende vereniging van het toernooi / wedstrijd

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Judovereniging Harado is aangesloten bij IBF Judo & Jiu Jitsu Nederland. In het kader van deze aansluiting en het verplichte lidmaatschap bij IBF Judo & Jiu Jitsu Nederland worden uw persoonsgegevens gedeeld met IBF Judo & Jiu Jitsu Nederland.

Ten behoeve van inschrijving van wedstrijden (op uw verzoek) worden uw persoonsgegevens tevens gedeeld met de organiserende vereniging van de wedstrijd

De verstrekte gegevens aan derden vallen niet onder het privacy beleid van Harado. Voor inzage in het privacybeleid van de genoemde derde partijen zie de privacy verklaring op hun website(s).

Zonder uw toestemming verstrekt judovereniging Harado uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die judovereniging Harado met u heeft, tenzij judovereniging Harado wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht judovereniging Harado te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij judovereniging Harado op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal judovereniging Harado deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van judovereniging Harado hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Judovereniging Harado treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van judovereniging Harado.

Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Judovereniging Harado raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Judovereniging Harado past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Judovereniging Harado raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal judovereniging Harado er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of judovereniging Harado wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen per email: info@judo-harado.nl
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens bij judovereniging Harado. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Harado © 2022